Formularz Kontaktowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszeh strony internetowej, formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposóbzautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzaniam prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będąprzetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zgromadzone. Administrator danych osobowych: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA GALAXI SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA ZAJĄC I RAFAŁ ZAJĄC

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GALAXI SPÓŁKA JAWNA MAŁGORZATA ZAJĄC I RAFAŁ ZAJĄC - OSADA SŁONECZNY ZDRÓJ

ul. Podkarpacka 31, 38-400 Krosno, NIP 6842137375, REGON: 370446396

WPŁATY ZALICZEK

PL 31 1020 2964 0000 6202 0165 2478

Bank PKO BP

© Osada Słoneczny Zdrój 2019, Wszystkie prawa zastrzeżone